Polityka Cookies sieci klubów Smart Gym®

/ Polityka Cookies sieci klubów Smart Gym®

(Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie)

Strona internetowa: strona internetowa dostępna pod adresem https://smartgym.club/

Technologia „Cookies”

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia – nie są przechowywane na naszych serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Twojej wizyty na naszej Stronie internetowej.

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 • nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 • nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 • termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 • wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

Na Stronie internetowej korzystamy z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies. Technologie te zapewniają m.in. poprawne działanie Strony internetowej.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszej Strony internetowej. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości, okazjonalnie możemy analizować pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura Strony internetowej nie zawiera błędów, itp.

Odwiedzając Stronę internetową pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

Z jakich cookies korzystamy?

Wykaz stosowanych plików cookies:

Niezbędne

Te pliki cookies są niezbędne dla funkcjonowania Strony internetowej i nie mogą zostać wyłączone. Te pliki nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika Są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które sprowadzają się do ustawienia preferencji prywatności, logowania lub wypełniania formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies, ale niektóre części Strony internetowej nie będą wtedy działały prawidłowo.

Funkcjonalne

Te pliki cookies pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, pozwalają Stronie internetowej zapamiętać preferencje i wybory dokonywane przez użytkownika (np. domyślny język, możliwość automatycznego uzupełniania danych, logowania do serwisu) lub zapewniają rozszerzenie funkcjonalności Strony internetowej. W przypadku przechowywania tych plików na czas sesji, nie jest wymagana zgoda na ich zbieranie. Pliki te możemy przechowywać dodatkowo po zakończeniu sesji jeśli uzyskamy Twoją zgodę na takie działanie.

Analityczne

Te pliki cookies zbierają dane i informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję ze Stroną internetową, jak użytkownicy korzystają z serwisu. Mogą np. przechować informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp. Ich celem jest wyłącznie poprawa funkcjonalności serwisu internetowego. Pliki te nie zainstalują się dopóki nie uzyskamy Twojej zgody na ich zbieranie.

Wydajnościowe

Te pliki coookies pomagają zrozumieć i dokonać analizy kluczowych wskaźników wydajności Strony internetowej, co pozwala zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników. Ich celem jest poprawa jakości usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki te nie zainstalują się dopóki nie uzyskamy Twojej zgody na ich zbieranie.

Reklamowe

Te pliki cookies śledzą aktywność użytkownika w sieci Internet. Przekazują dane reklamodawcom lub innym organizacjom dzięki czemu mogą oni dostarczać użytkownikowi określone reklamy. Pliki te nie zainstalują się dopóki nie uzyskamy Twojej zgody na ich zbieranie.

Wykazy plików cookies przedstawione powyżej będą aktualizowane na bieżąco w związku ze zmianami funkcjonalnymi i technologicznymi Strony internetowej.

Swoje ustawienia plików cookies możesz zmienić klikając w ikonę komunikatu w prawym, dolnym rogu ekranu. 

Jak korzystamy z Cookies

Przetwarzanie danych osobowych w ramach zbierania plików cookies:

Dane osobowe Użytkowników Strony internetowej będą przetwarzane w ramach pasywnego gromadzenia danych z wykorzystaniem plików cookies w następujących celach:

 • Niezbędnych do wyświetlenia i prawidłowego działania Strony internetowej, zapewnienia jej funkcjonalności i bezpieczeństwa np. umożliwienia dokonania rejestracji, logowania,  wylogowania, sortowania wyświetlanych danych, przesyłu informacji, spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego spełnienia obowiązku informacyjnego i zapisania udzielonych zgód poprzez wybrane ustawienia przez Użytkownika. Podstawą prawną do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookies jest realizacja Umowy o świadczenie usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Smart Platinium sp. z o.o., związany z niezbędnością przetwarzania danych dla realizacji usług oraz dostarczania odpowiednich funkcjonalności strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Niezbędnych do zapamiętania preferencji i wyborów dokonywanych przez użytkownika (np. domyślny język, możliwość automatycznego uzupełniania danych, logowania do serwisu) lub zapewnienia rozszerzenie funkcjonalności strony. Te pliki będą przechowywanie na czas sesji, w tym przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Smart Platinium sp. z o.o., związany z niezbędnością przetwarzania danych dla realizacji usług oraz dostarczania odpowiednich funkcjonalności strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W sytuacji pozostawienia tego typu plików po zakończeniu sesji, podstawą prawną jest zgoda użytkownika na takie działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Analitycznych na potrzeby zbierania danych i informacji o korzystaniu ze Strony internetowej przez użytkowników. Mogą np. przechować informacje o tym, które linki są najczęściej klikane, które podstrony odwiedzane. Ich celem jest wyłącznie poprawa funkcjonalności Strony internetowej. Podstawą prawną do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookies jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Wydajnościowych na potrzeby analizy kluczowych wskaźników wydajności Strony internetowej. Ich celem jest poprawa jakości usług świadczonych drogą elektroniczną. Podstawą prawną do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookies jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Reklamowych poprzez śledzenie aktywności użytkowników w sieci Internet w celu przekazywania danych reklamodawcom lub innym organizacjom na potrzeby wyświetlania użytkownikom określonych reklam (więcej informacji w sekcji Cookies dostawców zewnętrznych). Podstawą prawną do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookies jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics na potrzeby analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez firmę Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) (dalej „Google”). W tym celu na urządzeniu Użytkownika instalowane są pliki cookies, które gromadzą takie dane jak: informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na Stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na Stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora Strony internetowej. 

Google skraca (obcina ostatnie osiem cyfr adresu IP), czyli anonimizuje adresy IP pochodzące z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres IP, który jest anonimizowany tylko na serwerach Google w USA. 

Google, na zlecenie Smart Platinium sp. z o.o., będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. 

Informacje generowane za pomocą plików cookies na temat korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika są przesyłane i przechowywane na serwer Google na terenie USA. Należy zwrócić  uwagę, że USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych na takim samym poziomie jak państwa UE, stąd w celu zapewnienia należytej ochrony danych Smart Platinium sp. z o.o., na potrzeby realizacji umowy na usługi Google Analytics, zawarła z Google umowę, uwzględniającą standardowe klauzule umowne dla transferu danych do państw trzecich przyjęte decyzją Komisji Europejskiej.

Strona internetowa korzysta z usługi Meta Pixel, udostępnianej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland) i Meta Platforms Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), umożliwiającej właścicielom witryn internetowych, wydawcom, twórcom aplikacji i partnerom biznesowym (w tym reklamodawcom) integrację z Meta, analizę i pomiary dotyczące ich produktów i usług oraz skuteczniejsze docieranie do osób, które mogą być zainteresowane ich produktami i usługami, jak również zapewnienie lepszej obsługi tym osobom. Meta Platforms Ireland Limited  będzie na zlecenie Smart Platinium sp. z o.o. przetwarzać dane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy w charakterze podmiotu przetwarzającego dane. Meta może podzlecać swoje obowiązki związane z przetwarzaniem danych podmiotowi podprzetwarzającemu, który może znajdować się na terenie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w innym kraju, jednak wyłącznie w drodze pisemnej umowy z podmiotem podprzetwarzającym, która nakłada na niego obowiązki nie mniejsze od tych spoczywających na Meta

Możesz w dowolnej chwili wyświetlić swoje ustawienia reklam na Facebooku, wyświetlanych na podstawie informacji o aktywności od partnerów reklamowych i zaktualizować swoje preferencje. Więcej informacji tutaj.[AO1] 

Zarządzanie Cookies

Możesz zrezygnować ze zbierania Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz łącząc się z naszymi serwisami, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Strony internetowej może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Więcej informacji:

Możesz również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez Stronę internetową oraz w każdej chwili je usunąć.

Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia Twoich danych, zgromadzonych przez nas, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.[AO3] 

Cookies dostawców zewnętrznych

Wykorzystujemy cookies analityczne i reklamowe dostawców zewnętrznych, które mogą być ładowane na Stronie internetowej.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące podmiotów trzecich, które dostarczają nam technologię opartą na Cookies:

 • Google (Google Analytics i Google Ads )

Zapoznaj się z:

Polityką prywatności Google

Polityką Cookies Google[AO4] 

 • Meta (Facebook Pixel/Meta Pixel)

Zapoznaj się z:

Polityką prywatności Facebook

Polityką Cookies Facebook[AO5] 


 [AO1]

https://www.facebook.com/help/568137493302217

 [AO2]Do podlinkowania:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.apple.com/pl-pl?locale=pl_PL
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 [AO3]Link do polityki prywatności

 [AO4]Do podlinkowania:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

 [AO5]https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

Pierwszy raz
w Smart Gym?

Zobacz poradnik przygotowany dla nowych klientów.

Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna – dane osobowe - zobacz

Obserwuj nas

© Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: