JAKA JEST JAKOŚĆ POWIETRZA W NASZYCH KLUBACH? SPRAWDŹ!

Zastanawiasz się czy w związku z panującym na zewnątrz smogiem musisz martwić się o jakość powietrza w naszych klubach? Dziś rozwiejemy Twoje wątpliwości: trenując w Smart Gym nie masz się czego obawiać.

Sytuacja powtarza się co zimę i jest ściśle związana z sezonem grzewczym. Najbardziej niebezpiecznymi związkami są PM2,5 oraz PM10. Przybliżymy pokrótce co powinieneś o nich wiedzieć.

PM2,5 to cząsteczki o średnicy nie większej niż 2,5 μm. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) twierdzi, że jest to najbardziej szkodliwy rodzaj pyłu zawieszonego. Osoby długotrwale narażone na jego działanie w konsekwencji żyją krócej, natomiast krótkotrwała ekspozycja na jego wysokie stężenia powoduje m.in. choroby układu oddechowego i krwionośnego. Ze względu na małą średnicę, pył przedostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi, dlatego jest tak niebezpieczny.

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. Pył ten przedostaje się do organizmu przede wszystkim przez drogi oddechowe lub pośrednio przez układ pokarmowy i może akumulować się w górnych drogach oddechowych, jest również szkodliwy dla oczu (głównie spojówek).

Wśród osób szczególnie narażonych na negatywne oddziaływanie pyłów zawieszonych w powietrzu są dzieci, osoby starsze i cierpiące na choroby układu oddechowego oraz krwionośnego. Nie oznacza to wcale, że ludzie młodzi, w sile wieku i aktywni fizycznie nie mają się czym martwić.

Podczas wysiłku wdychamy znacznie więcej powietrza. Trenując na zewnątrz, podczas gdy stężenie pyłów przekracza dozwolone normy, narażamy nasze zdrowie na duży uszczerbek. Zachęcamy, by zamiast rezygnować z aktywności fizycznej, po prostu przenieść się do klubu fitness.

Temat walki ze smogiem jest nam szczególnie bliski, dlatego regularnie monitorujemy poziom m.in. PM2.5 i PM10 w naszych klubach. W ostatnich dniach sprawdziliśmy jakość powietrza we wszystkich klubach Smrt Gym i z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy zielonymi plamkami na mapie Śląska! Pomiar poziomu PM2.5 zatrzymał się na 2 µg/m3 (norma: 25 µg/m3), natomiast poziom PM10 na 5 µg/m3 (norma: 50 µg/m3).

 

Wynik pomiaru przeprowadzonego w klubie Smart Gym Katowice 4 Wieże  w dniu 18.11.2021.

 

Chcesz uchronić się przed smogiem? Noś maskę antysmogową. W tym roku nasze Pogotowie Antysmogowe  znowu wkracza do akcji! W ciągu 5 dni rozdamy aż 3000 masek antysmogowych! Szczegóły akcji tutaj.