Manager klubu Smart Gym Katowice

Katowice

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kreatywnych i ambitnych osób na stanowisko managera klubu Smart Gym Katowice.

Główne obowiązki:
– odpowiedzialność za wzorowe funkcjonowanie operacyjne klubu,
– rekrutacja oraz zarządzanie zespołem klubu fitness,
– bezpośredni kontakt z Klientami klubu,
– sporządzanie raportów z funkcjonowania placówki,
– utrzymywanie kontaktów z firmami zewnętrznymi,
– organizacja eventów (w tym maratony fitness, dni otwarte itp.),
– współpraca z różnymi działami w firmie – marketing, administracja, księgowość.

Wymagania i kompetencje:
– doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
– komunikatywności i umiejętności pracy w zespole jak i na samodzielnym stanowisku,
– znajomość lokalnego rynku fitness,
– gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej,
– znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację będzie dodatkowym atutem.

Co oferujemy:
– pracę pełną wyzwań w firmie będącej przyszłością branży fitness w Polsce,
– możliwości rozwoju oraz awansu zawodowego,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– niezbędne narzędzia do pracy (komputer, telefon),
– szkolenia,
– odpowiedzialną pracę pełną wyzwań,
– możliwość korzystania z usług klubu.

Jeśli jesteś gotowy/-a rozpocząć swoją karierę w branży fitness, a równocześnie dobrze czujesz się w kontaktach z ludźmi? Nie czekaj i aplikuj do nas na: kariera@smartgym.club.

Kandydatów, którzy chcą wyrazić zgodę na udział również w kolejnych, przyszłych procesach rekrutacji prosimy o umieszczenie w treści CV poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec kandydata jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).


Aplikuj


Aplikuj
Platinium Wellness Sp. z o.o.
Fitness Platinium to prężnie rozwijająca się sieć fitness klubów. Mamy dziewięć lat bogatego doświadczenia, trzynaście placówek, tysiące metrów kwadratowych powierzchni i tysiące zadowolonych klientów.
Informacje dodatkowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w  Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383004 (dalej jako: „Administrator”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@smartgym.club

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (w przypadku umowy współpracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. W przypadku zamieszczenia danych niewymaganych w ogłoszeniu, lub wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż wynikający z ogłoszenia, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z  iod@smartgym.club

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.