Cennik - kup karnet na siłownię!


PROMOCJA
JESIENNY KARNET OPEN SAMOODNAWIALNY w cenie
59 zł/miesiąc kalendarzowy, do końca roku!

JAK TO DZIAŁA?

 • Promocyjna cena 59 zł/mies. kalendarzowy obowiązuje do 31.12.2023, pod warunkiem utrzymania ciągłości karnetu do 29.02.2024. Od 1.01.2024 cena za ten karnet wynosi 109 zł/mies.
 • Opłata administracyjna na start: 29 zł
 • Okres zobowiązania: czas nieokreślony
 • Zasady wypowiedzenia określone są w regulaminie promocji
 • Regularna (niepromocyjna) cena karnetu OPEN SAMOODNAWIALNY to 109 zł/mies. kalendarzowy

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Akcja skierowana jest do nowych i powracających Klubowiczów.

Sprzedaż promocyjna trwa od 18.09 do 17.10.2023

Regulamin promocji

 

 

CENNIK STANDARDOWY

Obowiązuje od 31.07.2023 r.1)
KARNET OPEN SAMOODNAWIALNY

109 zł/miesiąc kalendarzowy

KARNET OPEN 12 PLUS 2)

99 zł/miesiąc

(przed przedłużeniem na czas nieokreślony)

109 zł/miesiąc

(aktualna cena obowiązująca po przedłużeniu na czas nieokreślony)

 • Płatność za dany miesiąc kalendarzowy 1-go dnia miesiąca kalendarzowego
 • Opłata administracyjna 29 zł
 • Okres zobowiązania: czas nieokreślony
 • Możliwość zawieszenia karnetu 3)
 • Płatność co miesiąc
 • Opłata administracyjna 29 zł
 • Okres zobowiązania: 12 miesięcy (w przypadku braku wypowiedzenia, ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony)
 • Możliwość zawieszenia karnetu 4)
KARNET OPEN BASIC

119 zł/miesiąc

KARNET HALF OPEN BASIC

69 zł/miesiąc

 • Opłata administracyjna 29 zł
 • Okres zobowiązania: miesiąc
 • Brak możliwości zawieszenia
 • Opłata administracyjna 29 zł
 • Okres zobowiązania: miesiąc
 • Brak możliwości zawieszenia


USŁUGI DODATKOWE

KARNET OPEN 3 DNI 49 zł
WEJŚCIE JEDNORAZOWE 39 zł
ZAWIESZENIE KARNETU OPEN 12 PLUS

(przed jego przedłużeniem na czas nieokreślony)

30 zł

(za czynność zawieszenia na maksymalnie 3 miesiące)

ZAWIESZENIE KARNETU SAMOODNAWIALNEGO LUB KARNETU OPEN 12 PLUS

(po jego przedłużeniu na czas nieokreślony)

30 zł

(za każdy okres zawieszenia równy okresowi rozliczeniowemu)

ZAWIESZENIE KARNETU (zakupionego do dnia 30 lipca 2023 r. 5) 30 zł

(za każdy 4-tygodniowy okres zawieszenia)

 

OPŁATY I KARY

KARTA KLUBOWA LUB DUPLIKAT KARTY 10 zł
KŁÓDKA 20 zł
UDOSTĘPNIENIE KODU QR LUB KARTY OSOBOM TRZECIM 250 zł
MONIT (w przypadku zadłużenia obejmującego opłatę za jeden okres rozliczeniowy) 10 zł
MONIT (w przypadku zadłużenia obejmującego opłatę za więcej niż jeden okres rozliczeniowy) 20 zł

 

1) Do momentu utraty członkostwa wynikającego z Karnetu zakupionego do 30 lipca 2023 r. lub zmiany rodzaju Karnetu zakupionego do 30 lipca 2023 r. na Karnet z aktualnej oferty Smart Gym gwarancja stałej ceny obowiązuje na dotychczasowych zasadach.

2) OPEN 12 PLUS – po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Od tego czasu płatności są miesięczne w wysokości zgodnej z cennikiem aktualnym na dzień automatycznego przedłużenia.

3) ZAWIESZENIE KARNETU OPEN SAMOODNAWIALNEGO możliwe jest na miesiąc kalendarzowy lub ich wielokrotność. Zawieszenia można dokonać do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, który ma zostać objęty zawieszeniem.

4) ZAWIESZENIE KARNETU OPEN 12 PLUS możliwe jest na okres miesiąca lub ich wielokrotności maksymalnie 3 razy w okresie obowiązywania Karnetu OPEN 12 PLUS przed jego przekształceniem w umowę na czas nieokreślony (tak aby łączny okres zawieszenia w tym czasie nie przekraczał 3 miesięcy). Po przekształceniu się w umową na czas nieokreślony zawieszenie Karnetu OPEN 12 PLUS możliwe jest dowolną ilość razy.

5) ZAWIESZENIE KARNETU zakupionego do dnia 30 lipca 2023 r. możliwe jest w każdym czasie w trakcie okresu obowiązywania Karnetu.

HALF OPEN BASIC – W ramach karnetu możesz wejść do każdego klubu Smart Gym od jego otwarcia do godz. 16:00 i pozostać w nim aż do zamknięcia

OPŁATA ADMINISTRACYJNA – opłata administracyjna, którą ponosi Klient, w związku z przypisaniem członkostwa.

KARNET OPEN 3 DNI ważny jest do końca trzeciego dnia licząc od dnia jego aktywacji. Uprawnia do wejścia do każdego klubu Smart Gym. Regulamin dostępny tutaj.

 

CENNIK DLA TRENERÓW PERSONALNYCH

(wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

 

Przedsprzedaż do 31 sierpnia

KARNET TRENERSKI DO JEDNEGO KLUBU

500 zł netto/miesiąc kalendarzowy

KARNET TRENERSKI DO WSZYSTKICH KLUBÓW

700 zł netto/miesiąc kalendarzowy

 • Możliwość prowadzenia treningów personalnych ze swoimi klientami w jednym klubie Smart Gym
 • Umowa na czas określony: 12 miesięcy kalendarzowych
 • Płatność co miesiąc z góry
 • Miesięczny okres wypowiedzenia
 • Możliwość zawieszenia
 • Brak opłaty wpisowej
 • Możliwość prowadzenia treningów personalnych ze swoimi klientami we wszystkich klubach Smart Gym
 • Umowa na czas określony: 12 miesięcy kalendarzowych
 • Płatność co miesiąc z góry
 • Miesięczny okres wypowiedzenia
 • Możliwość zawieszenia
 • Brak opłaty wpisowej

 

PROWADZENIE TRENINGU PERSONALNEGO BEZ STOSOWNEJ UMOWY OD 1 WRZEŚNIA – OPŁATA 500 ZŁ NETTO.

Po więcej informacji zapraszamy do Smart Asystentów.