Jak korzystać z parkingu w Smart Gym 4 Wieże?

Czy wiecie, że nasz katowicki klub ma 2 parkingi – naziemny i podziemny? Z obu możecie korzystać w ramach miejsc przypisanych dla naszych Klubowiczów. Aby zapewnić ład i porządek powstał regulamin korzystania z tych miejsc  przy ul. Chorzowskiej 212.

Zasady korzystania z parkingu w skrócie:

  1. Z miejsc postojowych można korzystać wyłącznie na czas  przebywania w klubie.
  2. Miejsca dla Klubowiczów są oznaczone logo Smart Gym. Dla parkingu podziemnego o numeracji od 1 do 61 oraz  dla parkingu naziemnego oznaczone od  MPZ01 do MPZ14.
  3. W przypadku nieprawidłowego korzystania z parkingu, personel klubu uprawniony jest do wezwania użytkownika pojazdu za pośrednictwem sprzętu nagłaśniającego, aby stawił się w recepcji.
  4. W przypadku niestawienia się użytkownika pojazdu w recepcji, pomimo trzykrotnego wezwania, Właściciel Klubu Smart Gym uprawniony jest do odholowania pojazdu takiego użytkownika na jego koszt i ryzyko.
  5. Z regulaminem możecie się zapoznać w tym miejscu.