Zmiana regulaminu klubów Smart Gym

ZMIANA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW SMART GYM®

ORAZ REGULAMINU SIECI KLUBÓW SMART GYM®

Szanowny Kliencie,

informujemy, że z dniem 8.06.2017 r. zmienione zostały postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczna przez sieć klubów Smart Gym® oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym®.

  1. W Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczna przez sieć klubów Smart Gym® z uwagi na oczywistą omyłkę w numeracji zmianie uległa numeracja postanowień w poszczególnych paragrafów poczynając od § 1 Regulaminu, a ponadto:

Usunięto następujące postanowienia: § 1 pkt 7, § 4 ust. 11, § 7 ust. 4 oraz ust. 8-18, § 8 ust. 10-25

Dodane zostały następujące postanowienia:
§1 pkt 12’ oraz pkt 17’, § 5 ust. 1’ oraz ust. 2’, § 7 ust. 20, § 8 ust. 26,  § 81, § 82, § 11 ust. 4-6

Zmianie uległy następujące postanowienia:
§ 1 pkt 2, 3, 6, 9, 11, 12, § 2 ust. 1, 3, § 3, § 4 ust. 1, 2-3, 6-10, 12, § 5 ust. 1-5, § 7 ust. 1-3, 5, 7, § 7 ust. 19, § 8 ust. 1-4, 6, 8-9, § 9 ust. 4-5, § 10, § 11 ust. 1-2. Zmianie uległ również wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  1. W Regulaminie sieci klubów Smart Gym®:

Usunięto następujące postanowienia: I. pkt. 7, II pkt. 3

Dodane zostały następujące postanowienia:
I. pkt. 11’, 12’, II. pkt. 15’, 22’, III. pkt 6’-7’, 22’, ust. 25-26, IV. pkt. 3’-7’, 10’, 18.

Zmianie uległy następujące postanowienia:
I. pkt 2-3, 6, 9, 11, 14, 16, II. pkt 1-2, 4, 6-7, 9-12, 15 ppkt 3, 16-23,Pop III. pkt 1-4, 11, 20-21, IV. pkt 1, 8-10, 11.

Zmianie uległ również wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wskazane numery paragrafów i ustępów są zgodne z treścią zmienionych Regulaminów.
Ze zmianami Regulaminów można zapoznać się w klubach oraz klikając w poniższe linki:

 

Obecna wersja (obowiązująca od 8.06) regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulaminu sieci klubów Smart Gym.

Poprzednia wersja regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Poprzednia wersja regulaminu sieci klubów Smart Gym.

 

W związaniu ze zmianą Regulaminów masz prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. Rezygnacja z Karnetu jest równoznaczna z utratą członkostwa w Sieci Klubów Smart Gym. Rezygnacja z Karnetu jest możliwa m.in. z wykorzystaniem Aplikacji online.